นศ.วิศวคอม คว้ารางวัลชนะเลิศจาก TurtleBOT3 Thailand Championship 2019

สุดยอดเลย นักศึกษาภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ วิศวลาดกระบัง กวาดรางวัล จากการแข่งขัน TurtleBOT3 Thailand Championship 2019 ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #วิศวกระบัง #วิศวคอมพิวเตอร์ #KMITL #GO
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสคว้า 2 รางวัล ดังนี้

* รางวัลชนะเลิศ
- ทีม Tao tid siren! (เต่าติดไซเรน) สมาชิกทีมประกอบด้วย
1. นายวิชิตชัย บัวทอง
2. นางสาวกฤษณา ชินสร้อย
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวรรธนะ และ
4. นางสาวสุริยา อรรถเสยโย
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ได้เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Turtle BOT3 Autorace 2020 ณ ประเทศเกาหลีใต้

-------------------------------

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทีม SRC (show running-config) สมาชิกทีมประกอบด้วย
1. นายนนทวัชร์ พลานา
2. นายธนพร ศุกระศร
3. ว่าที่ ร.ต กฤษณะ วิปันเขตร์
4. นายเมธัส วิรัตน์
(นศ.ปีที่ 2 และ 3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน TurtleBOT3 Autorace 2020 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ce.kmitl.ac.th/halloffame.php?action=view&ID=38

 

 

 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 192