9 ธ.ค.นี้ พบกับ สดือดึงโจ๊ะพรึมพรึม

สดือดึงโจ๊ะพรึมพรึม

รับชมพร้อมกันทั่วโลก วันที่ 9 ธันวาคม 2562

 “ดนตรีศรีอีสาน ตำนานหมอลำ

กันตรึมประสาน เจรียงสำราญ”

งานปราชญ์แผ่นดิน

โดย วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต พระจอมเกล้าลาดกระบัง

https://www.youtube.com/watch?v=aavwmohWopY

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 204