ทลายกำแพงมหาวิทยาลัย รัฐหรือเอกชน วันนี้ต้องร่วมกันช่วยเด็กไทย!

“ทลายกำแพงมหาวิทยาลัย รัฐหรือเอกชน วันนี้ต้องร่วมกันช่วยเด็กไทย!”

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับพระจอมเกล้าลาดกระบัง แชร์หลักสูตร แชร์เทคโนโลยี แชร์อุปกรณ์การเรียนการสอน แชร์งานวิจัย ใครก็รู้ว่า เทคโนโลยีด้านสารสกัดจากกัญชาเพื่อการแพทย์ รังสิตทำมานาน เช่นเดียวกับดนตรี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว ใครก็รู้ว่า วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และ AI พระจอมเกล้าลาดกระบังก็มุ่งมั่น!

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 2 อธิการบดี ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทลายกำแพงระหว่าง รัฐและเอกชน เพื่อเด็กไทย!! วันนี้ ทั้งสองสถาบันนำของดีๆ มาแชร์กัน เปิดโอกาสให้เด็กไทยเรียนไร้พรมแดน ข้ามมหาวิทยาลัยได้ และมีทุนการศึกษาด้วย!!! เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 175