ผู้ได้รับทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3

ผู้ได้รับทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3

นักเรียนทุนอันดับที่ 1  นางสาวชนิศา พร้อมพัฒนภักดี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับทุนการศึกษาจาก Gistda

นักเรียนทุนอันดับที่ 2 นักเรียนนายเรืออากาศ จิรภัทร คำนิล โรงเรียนนายเรืออากาศ รับทุนการศึกษาจาก บริษัท Frasers Property (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักเรียนทุนอันดับที่ 3 นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ รับทุนการศึกษาจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

นักเรียนทุนอันดับที่ 4 นายกันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี รับทุนการศึกษาจาก บริษัท OnDemand Education จำกัด

------------------------------------------------

นักเรียนทุนสำรองลำดับที่ 1

นายภูวิศ เชาวนปรีชา โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

นักเรียนทุนสำรองลำดับที่ 2

นายคณธัช คูสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

โครงการทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย ปีที่ 3 เปิดโอกาสของเด็กไทยที่ฝัน ที่จะได้เข้าใกล้ การเป็นนักบินอวกาศ ได้ไปฝึกที่ Space Camp ที่ U.S. Space & Rocket Center ได้เยี่ยมชม NASA’s Marshall Spaceflight Center ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของวงการการสำรวจอวกาศ การเข้าค่าย STEM Camp ครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สจล. โดยได้รับโจทย์ปัญหาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้ร่วมกันแก้ปัญหา จากนั้นจะมีการโหวตโดยการหย่อนคะแนนคล้ายการเลือกตั้ง โดยให้เด็ก ๆ เลือกกันเอง จนสุดท้าย ได้เยาวชน 4 คนที่ชนะใจเพื่อน ๆ และจะได้เดินทางไปร่วม Space Camp หลักสูตรการสำรวจอวกาศเบื้องต้น ที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ U.S. Space & Rocket Center (USSRC) เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริการ ระหว่างวันที่ 3 – 12 เมษายน 2563

โดยน้องทั้ง 4 ต้องเป็นตัวแทนเยาวชนทั้งประเทศ เพื่อจะไปเรียนรู้ เข้าใจ และมองเห็นการพัฒนาด้านอวกาศของ #NASA และภาพรวมของวงการอวกาศโลก แล้วมาสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ STEM ในไทย

โดยศิษย์เก่าของค่าย Space Camp นี้ ล้วนแล้วแต่เติบโตมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการอวกาศโลก ตั้งแต่หัวหน้าโครงการ Mars Science Labratory นักบินอวกาศ วิศวกร นักวิจัย หรือแม้กระทั่ง Elon Musk ก็เคยมาเข้าร่วมค่าย Space Camp นี้ นอกจากนักเรียนทุนทั้ง 4 คนจะเดินทางไปศึกษาพร้อมกับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ของวง #BNK48 ทั้ง 4 คน ได้แก่ เฌอปราง น้ำใส น้ำหนึ่ง และ มายยู และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.คณะสื่อมวลชน และ คณะนักลงทุนไทยเดินทางไปด้วย เพื่อหารือกับศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ NASA เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมมือกันในพัฒนาการศึกษาและการวิจัยไทยในด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ,หุ่นยนต์,AI และไซเบอร์ในไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Spacecampthailand/photos/rpp.1031398186931613/3217268465011230/?type=3&theater

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 191