11-12 ธ.ค.ตรวจสุขภาพบุคลากร

คลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ สจล.

ให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562

ณ คลินิกเวชกรรม สจล.

อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ตึก A

*งดอาหารและน้ำ รวมถึงชา กาแฟ ขนม หลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ก่อนวันตรวจ

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 207