ฉลองครบรอบ 50 ปี เกษตร สจล. ร่วมงานแฟร์ และเติมความรู้ด้านการเกษตร 8-16 ก.พ.นี้

 

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ “50 ปี เกษตรเจ้าคุณทหาร” และงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2563 "

เกษตรศาสตร์แห่งความสุข" ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมดังนี้

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรม เรื่อง เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

เกษตรอินทรีย์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5QxCJmCCLSGoawMXA จำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียน 500 บาท (จะได้รับเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรุจิรา ทองอ่อน โทร.085-3882791

 

โครงการเพาะเลี้ยงเห็ด ในครัวเรือน โดย ผศ.ลือพงศ์ ลือนาม และคณะ ค่าลงทะเบียน 300 บาทสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fEsfTAki85WmEL6p7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิญญา แสงสงวน โทร.083-050-9844

 

โครงการอบรมการออกแบบบอร์ดเกมทางการเกษตร

ค่าลงทะเบียน 500 บาท ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Kk1pUq7CUTCHXpUE7 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม ติดต่อ อ.จ๋า โทร 089-110-3114

 

โครงการอบรมการเพาะเลี้ยง จิ้งหรีดและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MFnay32U6zWTj5nU7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอิง โทร : 064-945-5353

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

โครงอบรม การแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารริมทาง

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5rmXGUxgg4xd6A317 ค่าลงทะเบียน 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาพรรณ ศฤงฆาร โทร.087-3224445

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการจัดช่อดอกไม้เพื่อวันพิเศษ ค่าลงทะเบียน 500 บาท ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pYqaFAVWX4UfqSCg8 ผู้ประสานงาน : คุณชิษณุพงศ์ ป้อมงาม (โต๋) เบอร์โทร : 02-329-8000 ต่อ 7172

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการออบแบบจัดสวน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าลงทะเบียน 500 บาท ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/WDY9PoXut3i6CBPS6 ผู้ประสานงาน : คุณชิษณุพงศ์ ป้อมงาม (โต๋) เบอร์โทร : 02-329-8000 ต่อ 7172

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 466