จองคิวรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 10-19 ก.ค.

จองคิวรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

คลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บุคลากร สจล.จองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น.(วันจันทร์-วันศุกร์) จำกัดวันละ 60 ท่าน

และเวลา 09.00-11.30 น. (วันเสาร์-วันอาทิตย์) จำกัดวันละ 20 ท่าน ณ คลินิกเวชกรรม สจล. อาคารสมเด็จพระเทพฯ 1

สามารถจองคิวผ่านทางลิงค์และ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับท่านที่ยังลงทะเบียนไม่ทันในรอบที่ 2 ทางคลินิกเวชกรรม สจล. จะจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในรอบต่อไป

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 681