ออกแบบดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ปฐมนิเทศ นศ.สถาปัตย์

ต้อนรับสู่การเรียนรู้แบบมหาวิทยาลัย...

ชวนนักศึกษาใหม่ มาร่วม...

“ออกแบบดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”

ปฐมนิเทศ นศ. คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่ 8:00-15:00 น

เมื่อโลกเปลี่ยนไว คนรุ่นใหม่ เตรียมเป็น นักออกแบบ-สถาปนิก-ศิลปิน ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน

พบกับ อธิการบดี สจล. |

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | และ

Alex Rendell แขกรับเชิญมาร่วมกระตุ้นต่อมคิดและสร้างแรงบันดาลใจ สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต

 

พบกันแบบ next reality ทั้งสองห้องประชุมใหญ่กับกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์จากพี่ๆ อาจารย์และพี่ๆทีมสโมสรฯ ทุกภาควิชา

 
 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 646