ปฐมนิเทศออนไลน์ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

3 สิงหาคม 2563

ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

เตรียมตัวพบกับงานปฐมนิเทศออนไลน์ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ภายในงานมีกิจกรรม และของรางวัลสุดพิเศษมากมาย
สิงหาคมนี้ เรามีนัดกันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Zoom

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 706