ลดค่าเทอม 10% ปีการศึกษา 2563

สจล.ประกาศ ลดค่าเทอม 10% ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ภาคเรียน

สำหรับนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 1 ที่จ่ายเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าแล้ว

สามารถลงทะเบียนคืนเงินได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 ที่
https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_refund/index.php

คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน
https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_refund/manual.pdf

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-329-8203
____________________________________

นักศึกษาใหม่ รอบอื่นๆ และ นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี จะได้รับการลดค่าเทอมอัตโนมัติทันทีในขั้นตอนการชำระเงิน

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 816