อาจารย์วิศวไฟฟ้า ได้รับคัดเลือกเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. คนที่3ของ สจล.

   ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวลาดกระบัง ได้รับคัดเลือกเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. คนที่ 3 ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
.
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว.(สำนักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2563 ????นับเป็นเมธีวิจัยอาวุโสคนที่ 3 ของ สจล. จากประวัติที่เคยมีมา????

   ⚙️ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น ซึ่งเป็นตามนโยบายของท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่ให้การสนับสนุนนักวิจัยตามความสามารถให้ตรงเป้า
-------------------------------------------------
    ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหัวหน้าโครงการ "Intelligent control-based smart renewables for power system stability enhancement."

#วิศวลาดกระบัง #วิศวกรรมไฟฟ้า #เมธีวิจัยอาวุโส #สกว#วิศวะ #วิศวกรรมศาสตร์ #kmitl #ทีมลาดกระบัง

#สจล #60ปี #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #60ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง #KMITLGoBeyondThelimit

Click for more

 

 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 1105