กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต สจล.

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต สจล. ประจำปีการศึกษา 2562

บัณฑิต  มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 63

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอให้บัณฑิตมารายงานตัว ก่อนเวลาตั้งแถว 30นาที

เวลาในการถ่ายภาพหมู่อาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นกับจำนวนบัณฑิตแต่ละคณะ

------------------------------------------------------------------------

ในวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต จะมีการแจ้งเตือนลำดับการถ่ายภาพ ผ่านทาง LINE : @kmitl

Add Line : https://lin.ee/q7FGP2m

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 935