สจล. รุดส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิดระลอกใหม่

            ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19

ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมีพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ

และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

เตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ ซึ่งที่ผ่านมา สจล.

ได้ผลิตและส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขกว่า 300 แห่ง ใน 66 จังหวัด ไปแล้วกว่า 800 ชิ้น

           โดยนวัตกรรมต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณาอาจารย์ นักศึกษา และทีมวิจัยของสจล. และได้รับการทดสอบโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หรือ PTEC ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 ด้านความปลอดภัย อาทิ เครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉินขนาดเล็ก ระบบคัดกรองบุคคลด้วย AI ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test)

ความดันบวก ความดันลบ หุ่นยนต์ RAIBO-X ฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง UV จากจุดเริ่มต้นของโดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 นี้

ทำให้ สจล.ได้มีแนวคิดในการพัฒนา และยกระดับศูนย์เป็น โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMC hospital)

โรงพยาบาลวิจัยและนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกคน ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการผลิตเพื่อแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 693-031-750-0 สาขา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อบัญชี สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19” หรือติดต่อขอรับนวัตกรรมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KRIS) หรือโทร. 084-068-7731

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 315