โครงการค่ายนิเทศฯ อาสาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 9

Place Event

ชมรมเทคนิคเกษตร ได้จัดทำโครงการค่ายนิเทศฯ อาสาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ นางสาวลดาภรณ์ เชิงเจ๋

Event Date From

2019-03-15  ถึง  2019-03-17


ชมรมเทคนิคเกษตร ได้จัดโครงการค่ายนิเทศฯ อาสาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว อำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ นางสาวลดาภรณ์ เชิงเจ๋ โทรศัพท์ 096 238 6764