สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 17 ระฟ้าการพัฒนาเคหะ และที่ดิน 17
ชื่อนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 17 ระฟ้าการพัฒนาเคหะ และที่ดิน 17
ที่อยู่บริษัท : 105/2 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์บริษัท : -

ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนพ.ศ.2490-2550

0