สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 199 นวรัฐ
ชื่อนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 199 นวรัฐ
ที่อยู่บริษัท : ที่ตั้ง 199/1 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์บริษัท : -

0