สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1428 ก่อสร้าง
ชื่อนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1428 ก่อสร้าง
ที่อยู่บริษัท : ที่ตั้ง 125/38 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เว็บไซต์บริษัท : -

0