สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 145 กิจก่อสร้าง
ชื่อนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 145 กิจก่อสร้าง
ที่อยู่บริษัท : ที่ตั้ง 144/32 หมู่ที่ 12 ถนนผังเมือง 4 ซอย 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เว็บไซต์บริษัท : -

ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนพ.ศ.2490-2550

0