สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บ้านแพง
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บ้านแพง
ที่อยู่บริษัท : 15 หมู่ 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เว็บไซต์บริษัท : -