สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรสันทราย
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรสันทราย
ที่อยู่บริษัท : 59 หมู่ 2 หมู่บ้านเมืองเล็น เมืองเล็น ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
เว็บไซต์บริษัท : -