สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานเส้นกกบ้านเหล่าพัฒนา
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานเส้นกกบ้านเหล่าพัฒนา
ที่อยู่บริษัท : 23 หมู่ 5 ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
เว็บไซต์บริษัท : -