สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลแม่แรง
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลแม่แรง
ที่อยู่บริษัท : 32 หมู่ 11 หมู่บ้านสันกอดู่ แม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
เว็บไซต์บริษัท : -