สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านประนอม
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านประนอม
ที่อยู่บริษัท : 97/2 หมู่ 9 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
เว็บไซต์บริษัท : -