สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแคว
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแคว
ที่อยู่บริษัท : 70/1 หมู่ 3 ท่ากว้าง ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์บริษัท : -