สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้
ที่อยู่บริษัท : 76 หมู่ 14 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เว็บไซต์บริษัท : -