สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนคัดเค้า
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนคัดเค้า
ที่อยู่บริษัท : 59 หมู่ 19 หมู่บ้านโนนสะอาดนาแค ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เว็บไซต์บริษัท : -