สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปางค่า
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปางค่า
ที่อยู่บริษัท : หมู่ 1 บ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
เว็บไซต์บริษัท : -