สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง
ที่อยู่บริษัท : 75/13 ถนนหนองบัวแดง-ชัยภูมิ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
เว็บไซต์บริษัท : -