สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านห้วยห้อม
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านห้วยห้อม
ที่อยู่บริษัท : 32 หมู่ 1 บ้านห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
เว็บไซต์บริษัท : -