สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหมืองผ่า
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหมืองผ่า
ที่อยู่บริษัท : 149 หมู่ 1 หมู่บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เว็บไซต์บริษัท : -