สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินบ้านวังใหม่
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินบ้านวังใหม่
ที่อยู่บริษัท : 142 หมู่ 12 บ้านวังใหม่ ถนนลำปาง-วังเหนือ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เว็บไซต์บริษัท : -