สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ตาล-ไม้มะพร้าวแปรรูป
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ตาล-ไม้มะพร้าวแปรรูป
ที่อยู่บริษัท : 65 หมู่ 12 บ้านแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เว็บไซต์บริษัท : -