สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตปลาส้มบ้านสันเวียงใหม่
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตปลาส้มบ้านสันเวียงใหม่
ที่อยู่บริษัท : 169 หมู่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เว็บไซต์บริษัท : -