สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสหกรณ์ทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสหกรณ์ทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด
ที่อยู่บริษัท : 180 หมู่ 1 บ้านป่างิ้ว ป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
เว็บไซต์บริษัท : -