สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มสหกรณ์สตรีกล้วยตากบางกระทุ่ม
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มสหกรณ์สตรีกล้วยตากบางกระทุ่ม
ที่อยู่บริษัท : 120 หมู่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
เว็บไซต์บริษัท : -