สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

กลุ่มอาชีพสหกรณ์สตรีเมืองสาตร
ชื่อนิติบุคคล : กลุ่มอาชีพสหกรณ์สตรีเมืองสาตร
ที่อยู่บริษัท : 6 หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เว็บไซต์บริษัท : -