สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 13 เอ็นยิเนียริ่ง
ชื่อนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 13 เอ็นยิเนียริ่ง
ที่อยู่บริษัท : 265-269 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เว็บไซต์บริษัท : -

0