สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 เฟิรส์ พาร์ท 1
ชื่อนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 เฟิรส์ พาร์ท 1
ที่อยู่บริษัท : 1/364 หมู่ที่ 14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เว็บไซต์บริษัท : -

ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนพ.ศ.2490-2550

0