สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 189 อาร์คิเทค แอนด์ คอนเซาท์แตนท์ 189
ชื่อนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 189 อาร์คิเทค แอนด์ คอนเซาท์แตนท์ 189
ที่อยู่บริษัท : 5259/121 อาคารคอนโดมิเนียม ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์บริษัท : -

ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนพ.ศ.2490-2550

0