สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 119 การช่าง 119
ชื่อนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 119 การช่าง 119
ที่อยู่บริษัท : 119/1 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์บริษัท : -

ระบบค้นหา ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนพ.ศ.2490-2550

0