ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังคณะไอทีลาดกระบังเปิดรับเข้า ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

คณะไอทีลาดกระบังเปิดรับเข้า ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรั...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

คณะการบริหารและจัดการ เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่

คณะการบริหารและจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ แบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หลักส...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาความเหมา...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ศ.โมไนย ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์โมไนย ไกรฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัล วิทยาศา...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

เด็กช่างเฮ ! ลาดกระบังเปิดรับปริญญาตรีต่อเนื่อง วิศวโยธา และระบบอุตสาห

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสู...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

บริหารสไตล์เฟซบุ๊ก : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 20 ก.พ.60

095/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

วิศวลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขา...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Chumporn Campus KMIDS Contact