ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังคิดจะสู้ก็สู้ได้ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 27 มีนาคม 2560

คิดจะสู้ก็สู้ได้ : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 27 มีนาคม 2560 127/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศรับสมัครบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรโรงเรียน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

นศ.วิศวลาดกระบัง กวาดรางวัลจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา มิ่งขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัลจากกา...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดเส้นและสี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวาดเส้นและ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

พลังเกาหลี : เรื่องเล่าดี ๆ จากอธิการบดี : โพสต์ทูเดย์ 20 มี.ค.60

พลังเกาหลี 121/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ทะยานเข้าสู่โผ THE ติด TOP 5 มหาวิทยาลัยไทย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ทะยานเข้าสู่โผ THE ติด TOP 5 มหาวิทยาลัยไทย รายละเอียดตามลิงค์แนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกอ.

รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Chumporn Campus KMIDS Contact