ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของงานสุขภาพอนามัย ประจำเดือน มิถุนายน

ด้วยทางงานสุขภาพอนามัย วิทยาลัยแพทยศาตร์นานาชาติ มีความประสงค์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการของงานสุขภาพอนามัย เดือนมิถุนายน ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

เรื่อง ขอแจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดเรียกค่าไถ่ ชื่อ WannaCrypt malware ระบาด

ด้วยขณะนี้มีไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดเรียกค่าไถ่ ชื่อ WannaCrypt malware กำลังระบาด (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaicert.or.th/alerts/user/2017/al2017us001.html) โดยไวรัสชนิด...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลจาก การประชุมวศ.เกษตรแห่งชาติ

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยดร.วสุ อุดมเพทายกุล รองคณบดี และดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครลูกจ้างรายเดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามเอกสารแนบ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศตัดกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภา

ประกาศตัดกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560" รายละเอียดตามไฟล์แนบ ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศสถาบันฯเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ ของสถ

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Chumporn Campus KMIDS Contact