เปิดรั้ว พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุดคูล

เปิดรั้ว พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุดคูล 
กับพี่ซัน-อาทิตย์ พันธ์แก้ว นักศึกษาปี 2 
สาขาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/73873?fbclid=IwAR27IDLRFTCT8MC8Tqk7TeIj2887b6ajXqitfdvsj3yGznFMl1K9zIswDW0

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 2314