คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในงานประชุมนานาชาติ Big Data and Artificial Intelligenc (BDAI 2018) ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในงานประชุมนานาชาติ Big Data and Artificial Intelligenc (BDAI 2018) ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 1805