ฝุ่นพิษ

ฝุ่นพิษ !!

ภัยเงียบ ที่ยังเป็นปัญหาและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เมื่อเลี่ยงไม่ได้ !! ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างปลอดภัย

วันนี้ สจล. มีนวัตกรรม "ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ" ผลงานของสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ หรือ SCIRA สจล.

ที่จะช่วยเตือนภัยฝุ่นพิษ ให้เราได้ทราบและปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/2455753581213484/

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 777