KMIDS รับสมัครนักเรียน g 7 8, 9 และ 10

KMIDS รับสมัครนักเรียน g 7 8, 9 และ 10

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผล 28 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.062-595-4222

www.kmidsadmission.com

 

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 568