ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดกิจกรรมตั้งแต่

2017-09-01  ถึง  2017-09-15


ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต และการชำระเงินผ่านธนาคาร

ของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php