ข่าวสมัครงาน

ใส่คำที่ต้องการค้นหา
เลือกตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ ไฟล์แนบ วันที่
อาจารย์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเลขที่ 509(ร) สังกัดคณะกา...
15.09.2017
ลูกจ้างรายเดือน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ 1020 สังกัดคณะศิลปศาสตร์...
10.08.2017
อาจารย์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนา...
09.08.2017
อาจารย์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 509(ร) สังกัดคณะการบริหารและจ...
11.07.2017
อาจารย์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ 785 สังกัด...
11.07.2017
อาจารย์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา_สังกัดคณะการบริหารและจัดการ เป...
11.07.2017
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดวิทยาลัยนวัต...
28.06.2017
อาจารย์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ สังกัดวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนว...
14.06.2017