ผศ. ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน

chai

ผศ. ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน

รักษาการแทนอธิการ 42 บางกอก

Email : chaiyan.je@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8140