ผศ. ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

ผศ. ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

ผศ. ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

E-mail: pakorn.wa@kmitl.ac.th

Tel: 02 329 8206, 0 2329 8000-8099 ext.3191

Fax: 02 329 8204