รศ. ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

p

รศ. ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

Email: prapatpong.up@kmilt.ac.th

Tel: 0 23298384

Fax: 0 2329 8103